Etikettarkiv: vägförening

Det kom en fråga

För ett tag sedan fick jag en fråga på e-posten gällande det jag skrivit om i examensarbetet. Här försöker jag ge ett svar.

Fråga:

Hej Jonas.

Jag var inne på din blogg och läste om tonkilometermetoden och jag har en liten fråga som jag hoppas du har tid att svara på för jag lyckas inte hitta något om den på nätet trots omfattande sökande:

Det är så att vi håller på att göra en liten ”vägförening” där jag bor med hjälp av tonkilometermetoden, och vi är två personer som tycker att vi bara borde betala ”från fastigheternas huvudsakliga utfarter/parkeringsplatser och fram till allmän väg”, medans ett par andra personer hävdar att man ska betala för ”all väg som gränsar mot/runt tomten”. Detta anser jag dock vara väldigt orättvist eftersom flera av oss bor precis där vägen delar sig i två delar (jag har exempelvis våran väg på båda sidor om min tomt) och visst skulle vi kunna köra ut någon annanstans på vägen än just vid våra parkeringsplatser, men vi gör ju aldrig det!

Jag hoppas verkligen du kan/har tid och lust att ge mig ett svar så jag vet om jag har rätt eller fel.

Med vänlig hälsning
Stefan


Försök till svar:

Hej!
Grundtanken med tonkilometermetoden är att man ska betala för den väglängd som man använder. Har vägen flera utfarter till allmän väg eller om det är ett vägnät (ex. kvarter) kan det göras en bedömning om hur ofta man kör olika vägar.
Inom tätbebyggda områden kan kommunerna ta ut gatukostnader för nybyggnation eller kvalitetshöjning och då finns en metod där man tar betalt för vägen utmed sin tomt, denna metod kan bli ganska orättvis beroende på hur stor del av tomten som är utmed vägen eller om man bara har utfart.
Men allt detta har ju lantmätaren koll på så det är ingen risk att det blir fel i lantmäteriförrättningen.
 

Annonser

Termer och begrepp

Det finns en del begrepp som inte alltid är helt lätta att hålla isär, här kommer förklaring på några. Listan kommer kanske att fyllas på ytterligare ju längre jag kommer i arbetet.

  • Anläggningssamfällighet – De fastigheter som ingår i en gemensamhetsanläggning tillhör en samfällighet som ansvarar för anläggningens utförande och drift.
  • Båtnadsområde – Det geografiska område som vägen betjänar. Område som ingår i en båtnadsberäkning där man räknar på om vägen lönar sig att bygga. Området begränsas av de ingående fastigheterna eller de delar av fastigheterna som betjänas av vägen. En ingående fastighet kan även ha lotter på andra ställen som inte ingår i samma båtnadsområde.
  • Delägare – Ägare av deltagande fastigheter i en samfällighet.
  • Gemensamhetsanläggning – Anläggning som inrättats med AL och är gemensam mellan två eller flera fastigheter.
  • Sakägare – De personer (juridiska och fysiska) som är berörd av en särskild fråga, till exempel en gemensamhetsanläggning.
  • Samfällighetsförening – När en samfällighet förvaltas genom förenings­för­valt­ning bil­d­as en samfällighetsförening där deltagande fast­igheter är delägare.
  • Vägförening – Förvaltning av en enskild väg inom tätare bebyggelse enligt EVL kap 3 sköttes av en vägförening.
  • Vägsamfällighet – Förvaltning av en enskild väg på landet eller skogs­bil­vägar enligt EVL kap 2 och 4 sköttes av en väg­samfällig­het.