Etikettarkiv: svar

Hur ritar man en orienteringskarta?

Jag fick en fråga för ett tag sedan om hur man ska börja när man vill rita en karta. Här försöker jag svara.

Fråga: Jag har funderat att börja rita karta runt omkring där jag bor
Men hur ska man egentligen börja?

Det beror på flera saker hur man går tillväga. Finns orienteringskarta idag bör du kontakta klubben som har den. Är det ett helt nytt område? Finns grundmaterial?

Hur man gör beror på om det finns någon karta där innan eller vad man kan få tag på för grundmaterial. Kartan jag ritade över Vänersborgs centrum var helt ny och där fick jag kommunens grundkarta som dxf-filer. Dessa kunde importeras in i Ocad. Det blir en del arbete i datorn innan man kan ge sig ut med att sortera vad man behöver ha för information på sitt eget grundmaterial när man ger sig ut. En del kan vara bra att ha som stöd när man är ute och rekar, t.ex. lyktstolpar. Detta kan man ju sedan ta bort.

I Ocad finns en funktion som kan byta ut alla symboler av samma sort på en gång. T.ex. alla byggnader, vägkanter, vattendrag. Den använde jag mig mycket av då symbolerna i filerna från kommunen var uppdelade mycket detaljerat. I mitt underlag var vegetationsgränser väldigt dåligt redovisat men det gick ganska bra ändå, en del fick jag fram med hjälp av Google Maps och kommunens egna ortofoton från deras hemsida. Höjdkurvorna hade 0,5 meters ekvidistans så där var det bara att välja vilka som skulle vara med.

Sen är det bara att skriva ut sitt grundmaterial och ge sig ut. Jag satte ett genomskinligt papper ovanpå som jag ritade ändringarna på. Detta skannade jag, la in som bakgrundsbild i Ocad och ritade av.

Finns karta idag kanske det är OK att revidera den om den inte är alltför gammal eller dålig.

UPPDATERAT: Jag har skrivit ett inlägg där jag samlat allt om att rita orienteringskartor.

Länkar:

Jag hittade en som gjort ett projektarbete om kartritning. Det har några år på nacken men som jag tror funkar ganska bra ändå.

IOF:s kartkommitté har en beskrivning på hur man ritar orienteringskartor. Jag har bara skummat lite snabbt och det kan nog vara lärorikt.

För att lära sig funktioner i Ocad finns en hel del videos på deras hemsida.

 

Annonser

Det kom en fråga

För ett tag sedan fick jag en fråga på e-posten gällande det jag skrivit om i examensarbetet. Här försöker jag ge ett svar.

Fråga:

Hej Jonas.

Jag var inne på din blogg och läste om tonkilometermetoden och jag har en liten fråga som jag hoppas du har tid att svara på för jag lyckas inte hitta något om den på nätet trots omfattande sökande:

Det är så att vi håller på att göra en liten ”vägförening” där jag bor med hjälp av tonkilometermetoden, och vi är två personer som tycker att vi bara borde betala ”från fastigheternas huvudsakliga utfarter/parkeringsplatser och fram till allmän väg”, medans ett par andra personer hävdar att man ska betala för ”all väg som gränsar mot/runt tomten”. Detta anser jag dock vara väldigt orättvist eftersom flera av oss bor precis där vägen delar sig i två delar (jag har exempelvis våran väg på båda sidor om min tomt) och visst skulle vi kunna köra ut någon annanstans på vägen än just vid våra parkeringsplatser, men vi gör ju aldrig det!

Jag hoppas verkligen du kan/har tid och lust att ge mig ett svar så jag vet om jag har rätt eller fel.

Med vänlig hälsning
Stefan


Försök till svar:

Hej!
Grundtanken med tonkilometermetoden är att man ska betala för den väglängd som man använder. Har vägen flera utfarter till allmän väg eller om det är ett vägnät (ex. kvarter) kan det göras en bedömning om hur ofta man kör olika vägar.
Inom tätbebyggda områden kan kommunerna ta ut gatukostnader för nybyggnation eller kvalitetshöjning och då finns en metod där man tar betalt för vägen utmed sin tomt, denna metod kan bli ganska orättvis beroende på hur stor del av tomten som är utmed vägen eller om man bara har utfart.
Men allt detta har ju lantmätaren koll på så det är ingen risk att det blir fel i lantmäteriförrättningen.