Etikettarkiv: REV

Webb-platser

Det finns några användbara webbplatser om man är intresserad av vägsamfälligheter. Här är några:

REV – Riksförbundet Enskilda Vägar – Här kan man till exempel läsa deras medlemstidning REV-Bulletinen.

Lantmäteriet

Service för samfällighetsföreningar

Samverka kring fastigheters gemensamma behov

Fastighetsregistret – Allmänna delen/Textdel – Statistik Här hittade jag information om hur många gemensamhetsanläggningar det finns och bildas varje år. Mycket annan statistik finns också.

Kronofogden

Handboken Utmätning, Information om utmätningar.

Trafikverket

Om enskilda vägar

Vägstatistik – enskilda vägar

Lagar

Notisum

Lagen.nu

Annonser

Artiklar

Det finns en en del artiklar från tidskrifter.

REV-bulletinen – REV lägger ut alla artiklar på sin hemsida så kolla där.
Moderna, rättvisa och stabila förrättningar behövs, sid 8-9, nr 4 – 2007
Vår väg körs sönder! Har vi rätt till ersättning?, sid 4-5, nr 2 – 2007
Funderingar i föreningen?, sid 16-17, nr 2 – 2008
Enskilda vägar; historia och fakta, sid 1-2, nr 1 – 2004
Så får du in vägavgiften, sid 14, nr 2 – 2006
Hur gör man med medlemmar som inte betalar sin vägavgift?, sid 8-9, nr 3 – 2007
Vad gäller när nya fastigheter tillkommer i föreningen?, sid 10, nr 3 – 2007
Med Sotinge vägsamfällighet in i 2000-talet – omförrättning, sid 6-7, nr 2 – 2009
Enkelt att uppdatera stadgar utan omförrättning, sid 10-11, nr 2 – 2009
REV:s advokat om omförrättningar, sid12, nr 2 – 2009
Fördela kostnaderna rättvisare – omförrätta, sid 8, nr 2 – 2009
Våra enskilda vägar går till historien, sid 8, nr 3 – 2009

Aspect – Här finns en lista över publicerade artiklar. Läs dem på biblioteket.

Lantmätaren – Här finns en lista över publicerade artiklar. Läs dem på biblioteket.
Enskilt blir gemensamt, Lantmätaren, sid 4-5, nr 4 – 2002
Enskilt men ändå gemensamt, Lantmätaren, sid 4-5, nr 2 – 2003