Etikettarkiv: propositioner

Lagar och förarbeten


Lagar

BB – Byggningabalken år 1734  (om vägar i 25 kapitel, 1 §)

Lagen den 5 juli 1907 om enskilda vägar på landet

Lagen den 29 juni 1926 (nr 352) om enskilda vägar

EVL – lag (1939:608) om enskilda vägar

LGA – lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar – Upphävdes när AL trädde i kraft 1974. Finns inte digitalt.

AL – Anläggningslag (1973:1149)

SFL – Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Lag (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar

Propositioner

Proposition 1996/97:92 Enskilda vägar – EVL upphävs och ersätts av AL och SFL

Proposition 1973:160 Förslag till AL och SFL

Prop 1966:128 Förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar mm.

Statens offentliga utredningar – SOU

Om LGA – SOU 1966:128

EVL – SOU 1938 : 23

Utredningar innan EVL upphävdes och ersattes helt av AL:

SOU 1977:12

SOU 1987: 26

SOU 1996 : 46

Utredningen om bidrag och regler för enskilda vägar, Enskild eller allmän väg? SOU 2001:67

Sök efter SOU:er på regeringens hemsida eller läs på bibliotek.

Annonser