Etikettarkiv: Länkar

Gamla examensarbeten

Jag har hittat några gamla examensarbeten som till vissa delar berör samma frågor som mitt.

Anläggningsbeslut – Hur följs de i praktiken?

Andelstal för specialfastigheter enligt anläggningslagen

Olika anläggningars lämplighet som gemensamhetsanläggning

Andelstal för Banverkets nyttjande av vägar

Rättvis kostnadsfördelning – Tillämpning av andelstalsbestämmelserna i Anläggningslagen

Gemensamhetsanläggningar, Basfakta 1990-2003

Samfällighetsföreningar – uttaxering

Annonser

Webb-platser

Det finns några användbara webbplatser om man är intresserad av vägsamfälligheter. Här är några:

REV – Riksförbundet Enskilda Vägar – Här kan man till exempel läsa deras medlemstidning REV-Bulletinen.

Lantmäteriet

Service för samfällighetsföreningar

Samverka kring fastigheters gemensamma behov

Fastighetsregistret – Allmänna delen/Textdel – Statistik Här hittade jag information om hur många gemensamhetsanläggningar det finns och bildas varje år. Mycket annan statistik finns också.

Kronofogden

Handboken Utmätning, Information om utmätningar.

Trafikverket

Om enskilda vägar

Vägstatistik – enskilda vägar

Lagar

Notisum

Lagen.nu