Etikettarkiv: Examensarbete

Examensarbete

Tänkte dela med mig av arbetet med mitt examensarbete och när det är klart publicera det här. Det blir förhoppningsvis i juni. Examensarbetet kommer att handla om enskilda vägar som förvaltas av samfällighetsföreningar. Jag kommer att ta upp frågor som kostnadsfördelning, extra slitageersättning och omförrättning.

Jag har samlat på mig en del material om ämnet som jag tänkte dela med mig av. Böcker, artiklar, dokument från Lantmäteriet, gamla examensarbeten mm.

Gamla examensarbeten

Jag har hittat några gamla examensarbeten som till vissa delar berör samma frågor som mitt.

Anläggningsbeslut – Hur följs de i praktiken?

Andelstal för specialfastigheter enligt anläggningslagen

Olika anläggningars lämplighet som gemensamhetsanläggning

Andelstal för Banverkets nyttjande av vägar

Rättvis kostnadsfördelning – Tillämpning av andelstalsbestämmelserna i Anläggningslagen

Gemensamhetsanläggningar, Basfakta 1990-2003

Samfällighetsföreningar – uttaxering