Etikettarkiv: dokument

Lantmäteriets dokument

Andelstalen för gemensamhetsanläggningar för väg räknas med få undantag fram med hjälp av tonkilometermetoden där schablontal för olika fastighetstyper är framtagna. Den beskrivs i en LMV-rapport från 1995 och nya rekommendationer för schablontalen har tagits fram under 2010, se länk nedan.

Den ursprungliga beräkningsmetoden beskrivs i ett PM från 1975 där schablontalen uppdaterades till 1995.

Annonser