Etikettarkiv: artiklar

Examensarbete

Tänkte dela med mig av arbetet med mitt examensarbete och när det är klart publicera det här. Det blir förhoppningsvis i juni. Examensarbetet kommer att handla om enskilda vägar som förvaltas av samfällighetsföreningar. Jag kommer att ta upp frågor som kostnadsfördelning, extra slitageersättning och omförrättning.

Jag har samlat på mig en del material om ämnet som jag tänkte dela med mig av. Böcker, artiklar, dokument från Lantmäteriet, gamla examensarbeten mm.

Annonser

Artiklar

Det finns en en del artiklar från tidskrifter.

REV-bulletinen – REV lägger ut alla artiklar på sin hemsida så kolla där.
Moderna, rättvisa och stabila förrättningar behövs, sid 8-9, nr 4 – 2007
Vår väg körs sönder! Har vi rätt till ersättning?, sid 4-5, nr 2 – 2007
Funderingar i föreningen?, sid 16-17, nr 2 – 2008
Enskilda vägar; historia och fakta, sid 1-2, nr 1 – 2004
Så får du in vägavgiften, sid 14, nr 2 – 2006
Hur gör man med medlemmar som inte betalar sin vägavgift?, sid 8-9, nr 3 – 2007
Vad gäller när nya fastigheter tillkommer i föreningen?, sid 10, nr 3 – 2007
Med Sotinge vägsamfällighet in i 2000-talet – omförrättning, sid 6-7, nr 2 – 2009
Enkelt att uppdatera stadgar utan omförrättning, sid 10-11, nr 2 – 2009
REV:s advokat om omförrättningar, sid12, nr 2 – 2009
Fördela kostnaderna rättvisare – omförrätta, sid 8, nr 2 – 2009
Våra enskilda vägar går till historien, sid 8, nr 3 – 2009

Aspect – Här finns en lista över publicerade artiklar. Läs dem på biblioteket.

Lantmätaren – Här finns en lista över publicerade artiklar. Läs dem på biblioteket.
Enskilt blir gemensamt, Lantmätaren, sid 4-5, nr 4 – 2002
Enskilt men ändå gemensamt, Lantmätaren, sid 4-5, nr 2 – 2003