Kategoriarkiv: Kurser

Kurs: GIS-Geografiska informationssystem

Jag har gått kursen NGEA14 Geografiska informationssystem, avancerad på distans från Lunds universitet. Kursen är helt nätbaserad och man kan läsa i vilken takt man vill. Mer om kursen:

Denna kurs syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom rumslig analys och geografisk informationsbehandling. Kursen innehåller moment vilka bygger på avancerad användning av existerande program för databasuppbyggnad, analys och presentation av geografisk information. Studenten tränar förmågan att strukturera och lösa komplexa problem på ett självständigt sätt. Kursplan.

Upplägget på kursen går ut på att man får läsanvisningar och svarar på några teoretiska frågor och gör praktiska övningar i ArcGIS eller Access i varje kursavsnitt. Detta skickar man sedan in efterhand som man blir klar med det.

De delar jag fått godkända kommer jag ladda upp under följande länk: Godkända övningar

Annonser