Test av automatisk kartritning

I tried to do an english translation below.

Jag har testat ett sätt att göra en automatisk orienteringskarta från laserdata med hjälp av Karttapullautin. Det är en verktygslåda / arbetsflöde för att generera träningskartor som Jarkko Ryyppö har tagit fram. Han ligger även bakom Routegadget. Det var ganska enkelt att steg för steg följa beskrivningen hur man skulle göra. Man använder gratisprogrammet OL Laser för att generera dxf-filer som sedan importeras i OCAD. Läs mer och se exempel på hur det kan bli på RouteGadgets Facebooksida.

Nu lyckades jag tyvärr inte helt och jag orkade inte göra om det just då. Höjdpunkter och smågropar hamnade cirka 1 km för långt söderut när jag importerade så de finns inte med på bilden. Kanske gjorde jag något fel någonstans. Sen behövs lite mer test för att generera grönt och gult på ett bättre sätt. Nu har jag använt standardinställningarna och det är absolut inte så grönt som det ser ut att vara. Mitt område ser även lite konstigt ut när inte vägar och järnvägen är med. Även branterna blev lite för många ser det ut som. De violetta strecken är gropar, negativ kurvbild.

Jag valde ett område i närheten av Skidstugan i Vänersborg som jag känner väl till. Dessutom var det enkelt att beskära filen med laserdata just där. På orginalkartan är det bara området öster om vägen som är uppdaterat nyligen, väster om vägen till Skidstugan är det minst 10 år gammalt och höjdkurvorna är nog ännu äldre. Jag ska prova på ett annat område där det finns en nyare karta.

Jag har använt laserdata från Lantmäteriets skanning till nya nationella höjdmodellen. Orienteringsklubbar kan köpa in detta till mycket förmånligt pris. Här finns testdata för den som vill prova. SOFT har information om hur man beställer laserdata.

UPPDATERAT: Jag har även testat en senare version.

——————————————-

I have tested a way to make an automatic orienteering map from laser data using Karttapullautin. It is a toolkit / workflow to generate training maps Jarkko Ryyppö has developed. It was easy to follow step by step description. It uses free software OL Laser to generate dxf files which can be imported into OCAD. Read more on Route Gadgets Facebook page.

The result this time wasn´t very good, and I didn´t had time to test more. Knolls and small depressions ended up about 1 km too far south when I imported so they are not in the picture below. Maybe I did something wrong. I need a little more testing to generate green and yellow in a better way. Now I have used the default settings and it’s definitely not as green as it looks to be. My area also looks a bit strange when with no roads and railways. Cliffs were too many, it looks like, maybe the smallest shouldn´t be there. The purple lines are bigger depressions.

This is an area near Skidstugan in Vänersborg that I know well. It was also easy to crop the file with laser data right there. In the original map, only the area east of the road to Skidstugan is updated recently, west of the road to Skidstugan is at least 10 years old and contour lines is probably even older. I’ll try another area where there is a newer map.

I have used laser scanning data from the National Land Survey for new national height model. Orienteering clubs can buy this at very reasonable price. Here is test data for those who want to try. SOFT has information on how to order laser data.

UPDATE: I have tested a newer version of Karttapullautin.

Testkarta genererad med Karttapullautin
Testkarta genererad med Karttapullautin

 

Orginalkarta som referens
Orginalkarta som referens
Annonser

4 thoughts on “Test av automatisk kartritning”

  1. A bug, dxf header bounding box is missing or broken. Open dxf with notepad, copy paste correct extent/header form a cliff dxf and it should import as it should.

  2. Very interesting Jonas!

    I have had some thoughts how it would be to have a plug-in to Google maps to generate an orienteering map with pure picture analysis. This is more fiction than reality at the moment, but maybe one time in the future.. 🙂 Anyway, this is an interesting step. Please, update with more blog posts when you learn/tweak the tool a bit more.

    /Martin

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s