SM-stafett 2011 – en sammanfattning

Som en av banläggarna för SM-stafetten i orientering 2011 tänkte jag här sammanfatta och dela med mig av mina erfarenheter och tankar. Kanske är det någon som är intresserad.

Karta och terräng

Vi hade förmånen att ha kartan klar redan när banläggningsarbetet började på allvar med ett och halvt år kvar till tävlingen. Endast mindre revideringar gjordes sista året på sånt som alltid ändrar sig, grönområden, hyggen och några stigar som växer igen. Kartan var enligt mig mycket bra, det var bara någon enstaka kontroll som vi inte kunde ha precis där vi tänkt innan vi gick ut i terrängen. Ofta får man ju välja andra kontrollpunkter eller placeringar flera kontroller för att inte kartan visar terrängen som man tänkt sig.

Terrängområdet var ganska begränsat och kan nog tyckas vara ganska lätt. Jag tycker dock det är helt OK för att använda på ett SM. Eftersom det kommer att gå fort så kommer det antagligen att bli misstag, även om de kommer att bli små.

Banorna

Det gav sig ganska fort hur vi skulle utnyttja området i stora drag. Vi bestämde tidigt att vi ville att alla skulle ha en publikkontroll på TC och det fungerade bra för alla banor. Det blev inte överdrivet mycket löpning in och ut från TC så det positiva med att alla passerar publikkontrollen övervägde.

Eftersom vi ville ha en längre sträcka till första kontrollen fanns inte mycket val utan att börja banorna åt sydost. Dessutom ville vi utnyttja det området så mycket som möjligt då det ju är det största sammanhängande skogsområdet på kartan. Ett annat område som vi ville utnyttja var det längst västerut mot stora vägen mellan Trollhättan och Vänersborg. På grund av att det låg så långt bort var det dock bara herrklasserna som tog sig dit.

Vägvalssträckor var väldigt svårt att få till i denna terrängtyp då det oftast är snabbast att springa så nära strecket som möjligt. Analys av hur löparna sprang får vänta. För att skapa tempoväxlingar i orienteringen och tvinga löparna att växla teknik försökte vi utnyttja områden med både bra och sämre sikt.

Kontrollplacering

En sak vi jobbade en hel del med var kontrollplaceringen. Eftersom terrängen överlag är relativt lätt orienteringsmässigt ville vi att åtminstone kontrolltagningarna skulle vara så svåra som det gick utan att det skulle bli något slumpmoment. Flera kontroller sitter i områden med sämre sikt och det är få som man ser innan man är helt framme vid skärmen. I och med detta får vi även tempoväxlingar när man måste vara noggrann i kontrolltagningarna medan man kan springa på fort däremellan.

Sista kontrollen valde vi att ha inne i skogen och dold från det hållet löparna kommer ifrån. Vi trodde att en del skulle kunna göra små misstag som kan bli avgörande så när mål. Dessutom hade vi uppfångande snitsel för att inte röja kontrollen med snitseln till mål.

Gafflingar

Det finns de som säger att man inte ska ha för många gafflingsvarianter med risk att man ”gafflar sönder” tävlingen. Jag förstår inte det resonemanget. Lägger man gafflingarna nära varandra som vi gjort och gör de så lika i tid som möjligt så tycker jag man kan ha hur många gafflingsvarianter som det går. Gärna en variant per lag.

Vi valde alltså att lägga gafflingarna relativt nära varandra, i den här terrängtypen tyckte vi det blev mest rättvist på det sättet. Då kan löparna vara tillsammans på sträckorna för att sedan splittras upp vid kontrollerna. Vi försökte även göra alternativen så lika i tid som möjligt så det inte skulle vara avgörande vilken gaffling laget hade på vilken sträcka.

Det står i reglerna att de 25 bäst seedade lagen inte ska ha samma gaffling men i H21 beslutade vi oss för att använda 35 olika alternativ istället. Då terrängen är relativt lättlöpt trodde vi inte det skulle bli några stora spridningar på grund av skillnader i löpstyrka. De misstag som löparna skulle göra orienteringsmässigt trodde vi skulle bli ganska små och eftersom vi lagt gafflingarna ganska nära varandra tyckte vi att vi kunde gaffla på ganska många ställen.

Gafflingar i Ocad

Vi trodde det skulle vara enklare att använda Ocad:s system för att göra gafflingar istället för att göra en bana för varje alternativ. Det skulle också minimera felkällorna dels när banorna görs i Ocad, när de skrivs ut och när de importeras i SI-programmet. Det visade sig senare att Ocad är väldigt dåligt på att använda alla möjliga gafflingar. När 100 gafflingsalternativ av ca 400 möjliga i H21 exporterades var det en stor del av dessa som var samma. Sekretariatsansvarig fick då sortera bort dessa och välja ut de som vi skulle använda. Dessutom var det problem att få in banorna i SI-programmet så det blev en del manuellt arbete.

Tidplan

Vi försökte göra en så detaljerad tidplan som möjligt och uppdatera den när något nytt dök upp. Vi satte även en ansvarig och ett datum när det skulle vara klart så blir det lättare att följa upp. I ärlighetens namn ska sägas att vi inte tittade så jättemycket på den men det var bra att ha som stöd och kom ihåg-lista. Se länk nedan.

Provlöpning

För att få en bra bild på hur terrängen och vegetaionen såg ut vid tidpunkten för tävlingen och hur snabbt löparna skulle springa hade vi provlöpningar i mitten/slutet av september 2010. Banorna som provsprangs då har ändrats en hel del och var ogafflade men var ändå väldigt bra att ha med sig i det fortsatta arbetet. Vi fick bra koll på hur sikten och framkomligheten är vid samma årstid som tävlingen ska gå.

Kontrollansvarig

För att dela upp arbetet och underlätta för oss banläggare hade vi en som var ansvarig för allt som hade med kontrollerna att göra. Han skaffade material, såg till så kontrollbrädor tillverkades, skärmar fanns och höll ihop gruppen som satte ut allt i skogen både innan tävlingen och på tävlingsdagen. Han ansvarade även för kontrollvakterna och snitsling av förbjudna områden.

Givetvis hade vi huvudansvaret för detta men det kändes bra att vi kunde lämna över det och koncentrera oss på annat.

Tankar

Vi hade en del problem med överföringen av banor från Ocad till SI-programmet. Kanske borde vi ha utvärderat vad det finns för alternativ till Ocad:s banläggningsstöd.

De längre herrbanorna passerade ett ganska brett dike som kunde ha varit svårt att ta sig över. Vi resonerade att vi inte skulle bygga några broar dels för att inte styra löparna och dels för att det ju faktiskt är Sveriges bästa orienterare som ska springa där. Hade det varit en vanlig tävling med även äldre och yngre löpare hade vi givetvis blivit tvungna att bygga broar.

Strax innan näst sista kontrollen markerade vi en mosse som förbjuden trots att den var ritad som ”vanlig” mosse. Detta för att den var väldigt djup och blöt och så nära mål tyckte vi att det kunde bli en avgörande faktor om man fastnade i den eller sprang runt. Det blev helt enkelt rättvisare så här tyckte vi.

De flesta rundade en åker efter varvningen som vi markerat som förbjuden utan att vi egentligen hade behövt det. Detta var enbart för att det skulle bli lite svårare orientering till exempelvis kontroll 81 med mer löpning i skogen dit.

Analys efter tävlingen

Vi hade räknat med att de flesta, förutom i D20, skulle springa förbi startpunkten efter varvnngskontrollen. Nu blev det bättre än vi trott med många olika varianter. Jag tror dock att många förlorade tid på att inte springa förbi startpunkten och alla tappade tid om de gick ut på vägen till kontrollen efter varvningen.

Utan att veta riktigt verkade det som om det var orienteringsmomentet och gafflingarna som splittrade upp tätklungan på sista halvan av banan, precis som vi hoppats. Tyvärr blev det kanske lite för många kontroller på slutet men vi tyckte att detta ändå blev bästa lösningen.

Sista kontrollen valde vi att ha inne i skogen med uppfångande snitsel. Det känns riktigt lyckat för det var en del som hade problem även om det inte blev några stora missar kan de vara avgörande så nära mål. Många gick en högerbåge och passerade det gröna stråket där jag aldrig varit, jag har varje gång gått nära strecket. Kanske hade högerbågen att göra med att vi markerade åkern till vänster som förbjuden trots att det hade varit OK att springa på den för markägaren. Känns bra att vi gjorde så.

Den gaffling som jag är lite missnöjd med är förstakontrollen i H21, där blev det för mycket skillnad men vi ville också ha en riktigt lång sträcka och då blev det så här.

När jag tittat på hur en del har sprungit är jag lite förvånad att så många har tagit omvägar för att utnyttja stigar och andra ledstänger. Min erfarenhet är att det snabbaste i den här terrängen är att ligga så nära strecket som möjligt. Det här är ju faktiskt en miss. Vi borde ha förutsett detta och kollat ALLA vägval. Några har faktiskt sprungit på ställen där jag inte ens varit.

En del tyckte att terrängen var för lätt för ett SM men ser man till hur folk har sprungit är det få som inte missat något. Jag tror inte landslagsstjärnorna gör kontrollmissar på över en minut om det är för lätt. Dessutom är det många som missat på vägvalen genom att springa för mycket runt.

En del gick ut på vägen till kontroll 90 i H21 och en del sprang mer eller mindre mycket stig till första i H21. I båda fallen tror jag det är snabbare rakt på.

Här kommer jag fylla på med mer efterhand.

Terrängbesök efter tävlingen

Två och en halv vecka efter tävlingen var jag ute och sprang över östra delen av tävlingsområdet för att se hur mycket spår det blev. Jag borde tydligen ha varit ute tidigare för spåren såg redan ut att börja försvinna. Vid de flesta kontrollerna var det bara upptrampat några meter runt där kontrollen suttit. På de mest besökta kontrollerna var det små upptrampade stigar in och ut från kontrollen. Hade jag inte vetat var kontrollerna hade suttit hade nog det mesta sett ut som djurspår. Till och med på upploppet syntes inte speciellt mycket spår, det största var där det hade varit en öppning så publiken fick passera.

Intressant var att det största spåret mellan näst sista och sista kontrollen gjorde en högerbåge och var ganska nära åkern på högersidan och rundade hjälpkurvehöjden i ringkanten på NO sidan. Inte det bästa vägvalet.

Filer och länkar

Länkar till vägval

Gafflingsnyckel som PDF och som Ocad-fil – Jag hittade inte något automatiskt sätt att göra denna utan gjorde den med lösa siffror och symboler i Ocad.

Tidplan (excel) – En tidig version som inte uppdaterats

Banläggarnas tankar – Till hemsidan och programbladet

Jag startade en tråd på Osnack på orienterare.nu där man kan lämna synpunkter om tävlingen.

SM-hemsidan

Programblad till SM-stafetten (PDF)

Karta alla kontroller (PDF)

Karta H21 alla gafflingar (PDF)

Karta D21 alla gafflingar (PDF)

Karta H20 alla gafflingar (PDF)

Karta D20 alla kontroller (PDF)

Uppdaterat 111006: Avsnitten om provlöpning och terrängbesök efter tävlingen har lagts till. Även kartorna med alla kontroller och gafflingar har lagts till.

Annonser

3 thoughts on “SM-stafett 2011 – en sammanfattning”

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s