Hur används slitagersättning?

Av de 18 föreningar som jag kontaktade hade sex svarat att de brukar ta ut slitageersättning. Tre angav att de använt det vid skogsavverkning och vid två fall använde en hyresgäst respektive en fastighetsägare vägen mer under en tid. En förening hade ett fall då en lantbrukare utanför båtnadsområdet, det område som vägen betjänar, som använt vägen.

Hur kommer man fram till ersättningen?
Som beskrivits tidigare ska slitageersättningen täcka de merkostnader som uppkommer till följd av den ökade användningen men någon vedertagen metod att räkna fram den finns inte. I min undersökning har föreningarna i alla fall utom ett kommit överens om att den som använder vägen extra ska återställa de skador som uppkommer. I ett fall när en fastighetsägare använde vägen mer gjorde man en muntlig överenskommelse och ersättningen räknades fram enligt tonkilometermetoden. Hur de exakt räknade är dock oklart.

Av vilka anledningar använder man inte slitageersättning?
Den största anledningen till att föreningarna inte använder slitageersättning är att de tycker det är krångligt eller att de inte tycker det funnits anledning. De tycker det fungerar bra ändå och i dessa fall är det troligtvis ingen som använder vägen mer än vad andelstalen täcker för då hade frågan antagligen kommit upp.

Läs mer: Slitageersättning, Läs hela examensarbetet

(Intressant ?)

Annonser

2 thoughts on “Hur används slitagersättning?”

  1. Hej, tack för mycken hjälp.Jag sitter i styrelsen för en vägförening. Nu har vi en slitagefråga på bordet.Under ett halvår kommer ersättningstrafik med 150 bussar/dygn trafikera 700 m väg. Ombyggnad av järnväg. bussvikt 17 ton. SL äger fastighet i föreningen. hur beräknar vi slitageavgiften? 180 dygn x 150 x 17 x 0,7 = 321300 tonkm : 1800 = 178,5 andelar?

    1. Hej !
      Vad jag minns finns det inget uttalat sätt för att komma fram till slitageersättningen utan kan nog beräkna hur man vill bara ersättningen blir skälig och berörda kommer överens. Jag skulle i alla fall rekommendera att ni kontaktade er lantmäterimyndighet. Där har de bättre koll.

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s