Sammanfattning

Sammanfattning av examensarbetet:
De enskilda vägarna utgör ungefär 75 % av alla vägar i Sverige och 60 % av landets gemen­sam­hetsanläggningar innehåller vägar. Drift och underhållskostnader för enskilda vägar för­del­as genom att de deltagande fast­ig­het­erna har andelstal i gemensamhetsanläggningen.

Syftet med rapporten har varit att undersöka hur kostnadsfördelningen i sam­fäll­ig­hets­föreningar för vägändamål fungerar i teorin och i praktiken.

En litteraturstudie ligger till grund för teoridelen i avsnitt 2 och 3 där tidigare och nu­var­an­de lag­stiftning beskrivs. Fokus har lagts på frågor som rör enskilda vägar och kostnader, er­sätt­ningar samt ändrade för­håll­anden för dessa. Ett antal samfällighetsföreningar för väg­ända­mål har undersökts och kontaktats för att få reda på hur de ser på systemet för kost­nads­för­delning och hur det fungerar.

Resultatet av arbetet visar att de undersökta föreningarna anser att systemet för att fördela kostnader fungerar bra och i allmänhet anses som rättvist. I hälften av föreningarna hade för­utsättningarna ändrats på sätt som gjorde att andelstalen ändrades. Oftast var det på grund av ändrad användning av fastigheter eller ändrad fastighetsindelning.

Endast i ett fåtal fall hade föreningarna haft problem med utebliven betalning från med­lem­mar­na.

Annonser

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s